STICHTING MAD

 

Het beheer van het kerkje wordt gedaan door de Stichting MAD (Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter)

Postadres: Fazantenlaan3
                   1865 BN  Bergen aan Zee
secretaris: mevr. S.I. Schrijver-van Velthoven, stellaschrijver@ziggo.nl , 06-41400124

Bestuur

ir. M.H.H. Höfelt, voorzitter 
mevr. S.I. Schrijver, secretaris
mr. D. Sluis, penningmeester
mevr. V.D.A. Wiebenga - van Reenen
ds. E. Wijnsma

 

Dat het Vredeskerkje er na meer dan 100 jaar voor- en najaarsstormen nog zo aantrekkelijk bijstaat is te danken aan het onvermoeibaar ijveren van opeenvolgende stichtingsbesturen MAD en Vrienden, en van het begrip en de vrijgevigheid van vele individuen en instanties in de directe en ruimere regio.
Voor de geschiedenis van het kerkje, 
klik hier

Het Vredeskerkje ontvangt geen structurele overheidssubsidies en is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften. Het bestuur MAD wil u daarom subtiel wijzen op de mogelijkheden van schenking en legatering.

Legatering:
Wanneer u de MAD Stichting of de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in uw nalatenschap wilt opnemen, kunt u dit doen door een schriftelijke verklaring op te stellen, waarin tenminste te lezen staat, dat u een zeker bedrag (€ ...) legateert aan voornoemde stichtingen, te Bergen aan Zee.

Voor Legatering verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw notaris. In geval u geen vast notarieel contact hebt, kunt u de secretaris van de MAD Stichting om suggesties vragen. Telefoonnummer 072 5812803.

Kamer van Koophandel-nummer 41238295
Bankrekening NL50RABO0110287282, op naam van 'penningmeester stichting MAD', mr. D. Sluis; e-mail ds51@live.nl


Voor de ANBI-gegevens, klik hier

  

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button