Stichting Vrienden van het Vredeskerkje


Postadres: Fazantenlaan 3, 1865BN Bergen aan Zee
                   marienschrijver@ziggo.nl of 0654647455

Om de instandhouding van het kerkje te steunen bestaat er de stichting Vrienden van het Vredeskerkje, die in 1995 werd opgericht.  Naast het inzamelen van donaties door de Vrienden  organiseert de Vriendenstichting jaarlijks een aantal culturele activiteiten, vooral concerten. Op die manier wordt invulling gegeven aan de belangrijke tweede doelstelling van het Vredeskerkje, het vormen van een ontmoetingsplaats voor allen die al dan niet tijdelijk in Bergen aan Zee verblijven of die zich daarmee verbonden weten.
Er zijn nu bijna 280  Vrienden, die jaarlijks tenminste €25,-- bijdragen. Maar velen zien kans om meer dan dit minimum bedrag te doneren. Voor het Vredeskerkje is dit een onmisbare steun in de rug. 

 

DONATEUR WORDEN
U kunt zich als Vriend aanmelden  bij de secretaris van het bestuur van de Vriendenstichting via dit formulier

 

PERIODIEKE GIFT
De stichting Vrienden van het Vredeskerkje is een door de belastingdienst erkende culturele-ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Wanneer u verklaart minimaal 5 opeenvolgende jaren het kerkje financieel te zullen steunen door middel van een jaarlijkse gift (onze stichting gaat uit van €100,- of meer), zijn uw jaarlijkse donaties voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 

Dus een aftrekbaarheid zonder de gebruikelijk drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen!
Een dergelijke financiele steun, wordt een Periodieke Gift genoemd. U kunt uw jaarlijkse donatie dus zeer voordelig voor u en ons omzetten in een periodieke gift, door het downloaden en invullen van een formulier (zie hieronder).

Na het invullen stuurt u het voor het kerkje bedoelde gedeelte naar onze penningmeester:

dhr. Marien Schrijver
Fazantenlaan 3
1865BN  Bergen aan Zee
Of digitaal naar marienschrijver@ziggo.nl

  • Voor het inzien of downloaden van het formulier voor een Periodieke Gift, klik hier
  • Voor de ANBI-gegevens, klik hier

 

BESTUUR
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit:

drs. H.G.H. van der Werf, voorzitter
mevr. M. Wensing, secretaris
dhr. M. Schrijver, penningmeester
mevr. G.J. Meijer-Dubbink

 

K.v.K. inschrijfnummer: 41241406

Bankrekening: NL 89 ABNA 0615 1779 05

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button