ANBIGEGEVENS MAD EN VRIENDEN

 

De MAD Stichting, is erkend als  ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
Giften aan de MAD Stichting  zijn bij de belasting als aftrekpost op te voeren.

RSIN 816785545
Adres:

mevr. S.I. Schrijver
Fazantenlaan 3
1865 BN  Bergen aan Zee

Doelstelling: Versterking en verhoging van het Godsdienstig, zedelijk en geestelijk  leven van de vaste en tijdelijke bewoners van Bergen aan Zee.
Beleidsplan: Het beheren van het Vredeskerkje en de terreinen daar omheen. Tevens het organiseren van Godsdienstige bijeenkomsten, lezingen en muziekuitvoeringen in het kerkje.
Bestuur:
(onbezoldigd) 

ir. M.H.H. Höfelt, voorzitter

mevr. S.I. Schrijver, secretaris

mr. D. Sluis, penningmeester

mevr. V.D.A. Wiebenga-van Reenen, bestuurslid

ds. E. Wijnsma, bestuurslid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Voor een overzicht van baten en lasten over 2019, klik hier

—————————


De
Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
,
is erkend als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). 
Giften aan de VriendenStichting  zijn bij de belasting als aftrekpost op te voeren.

RSIN: 804138515
Adres:

drs. J.C. Bekius
Lindenlaan 15
1861 HA Bergen

Doelstelling: Het bevorderen en financieel ondersteunen van activiteiten met betrekking tot- en in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee.
Beleidsplan: Informatie verstrekken over activiteiten in het Vredeskerkje, het bijeenbrengen van financiële middelen door het werven van donateurs, het verlenen van financiële steun bij het beheer van de kerk en tenslotte het
organiseren van evenementen in het Vredeskerkje.

Bestuur:
(onbezoldigd) 

 

drs. G.H. van der Werf, voorzitter

drs. J.C. Bekius, secretaris 

dhr. M.Schrijver, penningmeester 

mevr. G.J. Meijer-Dubbink, bestuurslid

 

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Voor een overzicht van baten en lasten over 2019, klik hier