Het Vredeskerkje werd in 1918 gesticht  door mevrouw Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter

(1854 – 1925) , echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen NH . Het was en is een bijzonder kerkje met een geheel eigen doelstelling.

Zoals mevrouw van Reenen toen schreef: “ Het kerkje zal aan geen bijzonder kerkgenootschap toebehoren, het is een kerkje voor allen, een vredeskerkje”.

Als provinciaal monument is het in zijn huidige vorm voor de toekomst veilig gesteld.

Sinds 1926 wordt het Vredeskerkje beheerd door de Marie Amalie Dorothea Stichting, vaak afgekort MAD stichting.  De doelstelling is een plaats van samenkomst te bieden aan de vaste en tijdelijke bewoners van Bergen aan Zee,  maar natuurlijk ook aan iedereen die zich met het kerkje verbonden voelt. Daarbij staat, zoals in het beleidsplan van de stichting is vastgelegd, de versterking van het godsdienstig, zedelijk en geestelijk leven van die bezoekers voorop.

Het Vredeskerkje heeft een aantal functies:

Kerkelijk 
In de zomermaanden en met Kerstmis zijn er oecumenische diensten. Iedere zomer is er een thema. 

Voor 2016 was dat: 'Woestijn: Ramp of Redding'                                              

Cultureel
Het kerkje staat open voor bijeenkomsten met een cultureel karakter (muziek, poëzie, literatuur, kunst).
Zie onder cultureel programma. Voor de voorwaarden zie onder gebruik

Sociaal
Het kerkje is een geliefde trouwlocatie in de gemeente Bergen en biedt gastvrijheid voor plechtigheden van andere aard (doop, rouw, bezinning). Er zijn ook bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties. De statuten van de MAD stichting staan geen puur commercieel gebruik toe.

Gegevens Marie Amalie Dorothea Stichting;

Bestuur

Het bestuur van de MAD stichting wordt gevormd door:  ir. M. Höfelt, mevrouw V.D.A. Wiebenga - van Reenen, dr J.B. Maathuis, mr D. Sluis, en ds E. Wijnsma.

Contact
Via een van de contactformulieren

Postadres: Kerkstraat 21, 1865 AM, Bergen aan Zee,  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Noordwest - Holland: 41238295

Bankrekening: NL50RABO 0110 2872 82

 

ANBI- informatie:
De MAD Stichting is erkend als  ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI)  onder nummer RSIN 816785545; Giften aan de MAD Stichting  zijn bij de belasting als aftrekpost op te voeren. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Er is geen personeel, het beheer en het onderhoud worden door vrijwilligers verzorgd.

Financiën
Balanstotaal 31 12 2015  € 5378,00 , onafhankelijke controle, geen vermogen