April  2018                                                                                                 

Donderdag 26 april, 20.00 uur
Fernando Lameirinhas solo

 Fernando LameirinhasIn dit programma trakteert
Lameirinhas ons niet alleen op ontroerende en romantische nummers, waaronder 'Als de liefde niet bestond' van Toon Hermans, maar neemt hij ook hedendaagse communicatiekanalen op de korrel. 

Hij brengt naast zijn gitaar een ukelele en een cavaquinho mee, waarmee hij de fado ook deze keer benadert zoals alleen hij dat kan; met hart en ziel.
Op luchtige wijze en met zelfspot onderzoekt Lameirinhas de zeven klassieke zonden en deugden in zijn leven en dat van anderen. Hebzucht, ijdelheid en toorn bijvoorbeeld zijn drie zonden die men op het eerste gezicht niet associeert met de zachtaardige Portugese singer-songwriter, maar hij is er beslist niet vrij van.... En aan voorzichtigheid en gematigdheid heeft hij soms een broertje dood.
In zijn zoektocht gaat Lameirinhas de grote thema’s van deze tijd niet uit de weg. De inhoud van zijn nieuwe liedjes stemt tot nadenken; over de kracht én de zwakte van het woord; over de liefde voor je partner, terwijl deze soms niet te bereiken is; over de onmenselijkheid in huidige oorlogen; over hoe ver we van onze oerinstincten zijn verwijderd en over hoe velen van ons zich alleen nog druk lijken te maken over ons uiterlijk.

Toegang  €15,00; Vrienden van het Vredeskerkje €12,50
Kaarten reserveren: kaartverkoop@kunstgetij.nl of  06 50584308
Kaarten ook aan de zaal. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur.

 

 

 
 
 
Dinsdag 8 mei, 20.00 uur
Lezing: 'Vrede en Europa' door Jan Kees Wiebenga
In het kader van 100 jaar Vredeskerkje, is deze lezing de eerste uit een serie van vijf.
 
jan kees wiebengaHet Vredeskerkje staat in het hart van de plaatselijke samenleving. Maar het kerkje maakt ook deel uit van een veel groter verband.

Het heeft in zijn eerste 100 jaar te maken gehad met wisselende getijden, met lief en leed, met oorlog en vrede.

Dat was al zo in 1918 en dat is zo gebleven.

Wiebenga zal het Vredeskerkje plaatsen te midden van het grote verhaal van de Europese ontwikkelingen, toen en nu.

 
Mr. J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga is oud-lid van de Raad van State. Daarvoor was hij achtereenvolgens burgemeester (van de gemeente Eelde), lid van de Eerste Kamer en lid van de Tweede Kamer. Voorts was hij lid en ondervoorzitter van het Europees Parlement. Thans is hij voorzitter van de Kiesraad. Hij is gehuwd met Valti van Reenen.
 

Kaarten € 10     /   Abonnement op alle lezingen: €40,00

Deze prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze en na afloop.

Kaarten bestellen bij stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel te Bergen.

 
 
 
 
 
Dinsdag 12 juni, 20.00 uur
Lezing: 'De wereld van MasterPeace' door Aart Bos
In het kader van 100 jaar Vredeskerkje, is deze lezing de tweede uit een serie van vijf.
 
Aart Bos
In 2017 realiseerde MasterPeace ruim 250 projecten in 40 landen. Dat gebeurde mede door met de inspiratie en energie van muziek, kunst en sport mensen samen te brengen en een dialoog te starten. 
MasterPeace kijkt naar wat bindt en niet naar de verschillen. Dialoog is essentieel om elkaar beter te begrijpen.

Aart Bos gaat met Jaap Sluis in gesprek over de uitdagingen waar MasterPeace zich wereldwijd voor geplaatst ziet en vertelt hoe hij en vele anderen werk maken van vrede.

 
De uit het bedrijfsleven afkomstige Aart Bos is managing director van Masterpeace, een jonge, positief ingestelde internationale vredesbeweging. MasterPeace werkt in ruim 40 landen aan vrede en maakt daar vooral lokaal (vaak per straat en wijk) het verschil. In Kathmandu, Kabul, Cairo, Bogotá en tientallen andere steden. Dat gebeurt met ‘peace builders’.

Dat zijn de ‘Nelsons’ van MasterPeace: jonge getalenteerde mensen die net als Nelson Mandela wezenlijke keuzes in hun leven maken en vechten voor vrede.

 

Kaarten € 10     /   Abonnement op alle lezingen: €40,00

Deze prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze en na afloop.

Kaarten bestellen bij stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel te Bergen.

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 4 september, 20.00 uur

Lezing: 'Ook het begrip vrede behoeft een update' door Maarten Zweers

In het kader van 100 jaar Vredeskerkje, is deze lezing de derde uit een serie van vijf.

 Maarten ZweersWe leven in een tijdsgewricht, waarin veel levensaspecten in een ander daglicht komen te staan. Doordat we leven kunnen klonen, embryo’s kunnen kweken, organen kunnen maken, worden we gedwongen met niet eerder gestelde morele vragen te dealen. De milieuproblematiek dwingt ons tot een taak aan de regietafel van Moeder Aarde. En al die ontwikkelingen gaan razend snel. Velen in de Westerse wereld hebben daar al grote moeite mee. Ze zien de onontkoombaarheid van het nieuwe niet en hebben geen begrip voor dat heel grote deel van de wereldbevolking, dat nog grotere slagen moet maken om vreedzaam die nieuwe samenleving aan te gaan. We moeten de ‘formule’, het ‘mechanisme’ ontdekken, dat achter deze ontwikkelingen schuil gaat. Alleen als we gaan begrijpen, waarom populisme opkomt en welke functie het heeft in het gecompliceerde mechanisme van deze tijd, kunnen we vreedzaam reageren. Alleen als we gaan begrijpen, waarom mensen zich vastklampen aan een alles overheersend godsbegrip, zullen we onze hoogmoed verlaten.
 
Maarten Zweers (1948, Delfts ingenieur, zanger, 10 jaar theaterdirecteur, theaterbelichter, sinds 1988 zelfstandig muziek-dramaturg) heeft een internationale ervaring van meer dan 30 jaar met het geven van voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken.
 

Kaarten € 10     /   Abonnement op alle lezingen: €40,00

Deze prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze en na afloop.

Kaarten bestellen bij stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel te Bergen.

 
 
 
 

Dinsdag 9 oktober, 20.00 uur

Lezing: 'Rivieren keren nooit terug' door Joke Hermsen

In het kader van 100 jaar Vredeskerkje, is deze lezing de vierde uit een serie van vijf.
 
foto joke hermsen
Over tijd, verlies & herinnering. De tijd is een terugkerend thema in het werk van Joke J. Hermsen. Tijdens deze lezing zal zij aan de hand van haar nieuwe roman 'Rivieren keren nooit terug' de tijd aan de herinnering, de weemoed en de verwondering verbinden. 

Joke J. Hermsen brak in 2009 door bij een groot publiek met haar boek over haar zoektocht naar meer rust, ‘Stil de tijd’. Hierna volgden meer publicaties over hetzelfde onderwerp. Joke Hermsen studeerde filosofie en letteren in Amsterdam en Parijs. Zij publiceerde diverse artikelen over filosofie en literatuur en vertaalde werk van Franse auteurs. In 1993 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Utrecht op de literair-filosofische ideeëngeschiedenis Nomadisch narcisme. Daarna was zij jarenlang als onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Inmiddels heeft zij zowel haar sporen verdiend met romans (historische romans en hedendaagse zedenschetsen) en filosofisch werk. 

Samen vormt dit een hecht oeuvre, waarbij de literaire schrijfster herkenbaar is in de filosofische boeken en de filosofe in de romans.

In 1998 debuteerde zij met de roman ‘Het dameoffer’.

‘Heimwee naar de mens’ (2003) is een essay over kunst, literatuur en filosofie waarvoor Hermsen een nominatie voor het beste filo-sofische boek van dat jaar kreeg.

 
Kaarten € 10     /   Abonnement op alle lezingen: €40,00

Deze prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze en na afloop.

Kaarten bestellen bij stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel te Bergen.

 

 
 
 
 
 
Dinsdag 13 november, 20.00 uur.
Lezing: '1918 en het verlangen naar vrede en vernieuwing in Europa',
door Marjet Brolsma
In het kader van 100 jaar Vredeskerkje, is deze lezing de laatste uit een serie van vijf.
 
 marjet brolsma1918, het jaar waarin het Vredeskerkje in Bergen aan Zee werd gebouwd, kan gezien worden als een scharnierpunt in de cultuurgeschiedenis van Europa. Het is het jaar waarin een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, de ‘oercatastrofe van de twintigste eeuw’. Na 1918 maakte overal in Europa het onbe-haaglijke gevoel opgang te leven in een tijd van crisis, overgang en fundamentele onzekerheid. Veel Europese intellectuelen meenden dat het seculiere vooruitgangs-optimisme en het onbegrensde vertrouwen in wetenschap en techniek, definitief failliet waren. De oorlog had volgens hen onomstotelijk bewezen dat de ontwikkeling van de innerlijke beschaving van Europa geen gelijke tred meer hield met die van de uiterlijke beschaving. In deze presentatie zal worden ingegaan op de culturele reacties van Nederlandse intellectuelen  op de Eerste Wereldoorlog. Op deze manier wordt een beeld geschetst van het idealistische en turbulente culturele klimaat in Nederland in de tijd waarin het Vredeskerkje werd gesticht. 
 
 Marjet Brolsma studeerde cultuurgeschiedenis en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Humboldt Universität in Berlijn. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Europese studies van de universiteit van Amsterdam. In 2016 verscheen haar dissertatie ‘Het humanitaire moment’: Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930).
 
Kaarten € 10     /   Abonnement op alle lezingen: €40,00

Deze prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze en na afloop.

Kaarten bestellen bij stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel te Bergen.

 
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button